2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Dokumentumok:

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata letöltés
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata letöltés
Közművelődési megállapodás  letöltés


Az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzata (SZMSZ) letöltés

Szécsény Város Hivatalos Weboldala