2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Dokumentumok:

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata letöltés
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata letöltés


Az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzata (SZMSZ) letöltés

Szécsény Város Hivatalos Weboldala