LOMTALANÍTÁS

LOMTALANÍTÁS 2017. ÁPRILIS 25-29.

Tisztelt benczúrfalvai, pösténypusztai és szécsényi lakosok!

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint Szécsény város közszolgáltatója,
2017. április 29-én szombaton lomtalanítás keretén belül gondoskodik Szécsény Város Önkormányzatának megbízásából a nagydarabos háztartási hulladékok szervezett gyűjtéséről és elszállításáról.

A lakossági lomtalanítás kijelölt gyűjtőponton történik.

Gyűjtőpont és a konténerek kihelyezési időpontja:

Április 29. Szombat (8-16 óráig):

  • Borjúpást úton az ÉMÁSZ telep mellett a patak parton. A lomtalanítás időtartama alatt egy irányba lehet majd behajtani a Borjúpást útra a Haynald út felől, kérem figyeljék az erre figyelmeztető táblákat.

Pősténypusztán és Benczúrfalván a lomtalanítás május 8-án hétfőn, a vegyes hulladék gyűjtés-szállítás napján történik majd. Természetesen április 29-én szombaton a gyűjtőpontra minden lakos elhozhatja lomtalanítandó hulladékát.

A kijelölt gyűjtőponton konténerek állnak majd az Önök rendelkezésére, a megadott napon 8-16 óra között.

Felkérjük Önöket, hogy városunk tisztasága, rendezettsége és a környezetünk megóvása érdekében csak a kijelölt helyen helyezzék el a lomokat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy más területre vagy a meghirdetett időponton kívül lomot kihelyezni tilos, azt nem áll módunkban elszállítani.

A lerakási tilalom megsértése szabálysértési eljárást von maga után, helyszíni bírság is kiszabható.

A felügyeleti szervek a lomtalanítás ideje alatt fokozottan ellenőrzik a lerakási tilalom betartását.

A lomtalanítás során leadható LOM az ingatlanoknál keletkező olyan háztartási hulladék, nagyobb méretű nem veszélyes hulladék, mely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás során leadható hulladékok:

A feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel stb.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.

N E M leadható hulladékok:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy építési,bontási hulladék, építési anyagok, nyesedék, kerti hulladék, föld, trágya, zöld hulladék, állati tetemek, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék (pala,akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, veszélyes összetevőjű tisztítószerek,  és göngyölegeik használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok) a háztartásban napi szinten keletkező háztartási hulladék, autógumi, autóalkatrész, ipari vagy mezőgazdasági vállalkozásból vagy tevékenységből keletkező hulladék NEM tartozik a lomok közé és lerakása a lomtalanító helyekre tilos. 

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb nem veszélyes hulladékokat – kommunális, és építési – a közszolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el.

A veszélyes és elektronikai hulladékok begyűjtésére a közszolgáltató szervezésében külön időpontban kerül majd sor.

Segítséget nyújtunk a szociálisan rászoruló és egyedülálló nyugdíjas lakosok részére és kérésükre lakóhelyükről elszállítjuk a hulladékot április 28-án pénteken. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes bejelentés szükséges, mely megtehető április  24. hétfőtől, április 27. csütörtök délig. A személyes adatokon kívül be kell jelenteni a lomtalanítandó tárgy terjedelmére vonatkozó adatokat és jellegét is.

Érdeklődési lehetőségek és segítség kérése a lomtalanítandó tárgy elszállításához  a 32/370199 telefonszám 213 mellékén. Személyesen felvilágosítást lehet kérni a polgármesteri hivatal Igazgatási és Hatósági osztályán Galó Gáborné igazgatási ügyintézőtől.

Kérjük közreműködésüket a lomtalanítás sikeres lebonyolításában, egyben a meghirdetett időpont szigorú betartásában! Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a lomtalanítás a Szécsényben, Pősténypusztán és Benczúrfalván élő lakosoknak szól és munkatársaink ellenőrizhetik a hulladék lerakása előtt a bejelentett lakhelyet.

Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a lomtalanítás zökkenőmentes legyen!

Szécsény város az otthonunk, ezért úgy óvjuk! Kérjük, Ön is segítsen ebben!

Köszönjük az együttműködését!

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

és Szécsény Város Önkormányzata   

VÉDŐOLTÁS

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

Értesítjük Szécsény Város lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni védőoltásának részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján az ebek veszettség elleni védőoltásának helyszíne megváltozott. 2009. január 1-től az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az eb tartója által szabadon választott magán állatorvosnak köteles bejelenteni a három hónapos kort elérő ebet, továbbá az elhullott, elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került ebet.

Szécsény:

városban a védőoltások helyszíne a magán állatorvosok rendelőjében Szécsény Dózsa Gy. u. 21/B szám alatt történik,

  1. május 10-én és 17-én (szerdai napokon) 1700-1800 óra

Benczúrfalva:

Oltás időpontja: 2017. május 4-én 1145– 1215 óráig

Oltás helye: orvosi rendelő előtti tér

Pösténypuszta:

Oltás időpontja: 2017. május 4-én 1045 – 1115 óráig

Oltás helye: kultúrház előtti tér

között az alábbi kijelölt állatorvosi magánrendelőben, telephelyen kerül sor az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására és féregtelenítésre:

Dr. Pintér Gábor Szécsény, Dózsa György út 21/B.sz.
mobiltel.: 30/9581584

Az ebtulajdonos minden 3 hónapos kor feletti ebet kötelező veszettség ellen beoltatni, melyet 6 hónap múlva meg kell ismételni a veszettség elleni oltást. Ezt követöen évente kötelező megismételni a veszettség elleni oltást, amit az eb tulajdonosa saját költségére köteles elvégeztetni.

Az eboltási díjat a helyszínen kell fizetni, melynek összege: 3.500 Ft.
Kérjük, hogy az új sorszámozott kisállat egészségügyi könyvet mindenki hozza magával (korábban eboltási könyv), mivel elveszett könyv és az új kiállításának költsége 500 Ft/db.

A veszettségoltás előtt a CHIP-el nem rendelkező kutyák chippel való megjelölését is el kell végezni, melynek díja 3.500 Ft.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az eboltási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.

Az eboltás telefonon történt előzetes egyeztetést követően elvégezhető az ebek tartási helyén is.

Az ebtulajdonos, Szécsény város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve az ebösszeíró lapon köteles az adatlapot kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni. A formanyomtatvány átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal (Szécsény, Rákóczi út 84.) portáján, titkárságán, vagy letölthető a www.szecseny.hu/ebnyilvantarto oldalról is.

Szécsény, 2017. április 20.

 

Dr. Bagó József

jegyző

Szécsény Város Hivatalos Weboldala