Hírek kategória bejegyzései

Ismét támadunk

Légi szúnyoggyérítés lesz 2018. július 7-én (szombaton) 19.00 órakor. A felhasználásra kerülő vegyszer (Coratrin) méhekre mérsékelten, halakra nem veszélyes. Késő esti órákban történő permetezéskor már gyakorlatilag nincs méh-repülés.

Fontos szakaszához érkezett a szécsényi ivóvízhálózat rekonstrukciója

Megkezdődtek végre az Arany János úton is az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái. A kivitelezők július végére ígérik a befejezést. Ennek a munkának azért kiemelkedő a jelentősége, mert e nagy forgalmú, központi helyen lévő útnak az idők során szinte teljesen tönkrement a burkolata, amit sokan, joggal kifogásoltak. Addig viszont nem volt értelme megcsinálni a burkolatot, amíg az alatta lévő közműveket nem újítják fel. A mostani rekonstrukciót követően végre lehetővé válik, hogy Szécsény e fontos közterületére új burkolat kerüljön.

CSALÁDSEGÍTŐT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség, ,

•         Egészségügyi alkalmasság

•         4 hónap próbaidő

•         Magyar Állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat,

•         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

•         Rendszerszemlélet, kiváló szintű kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         motivációs levél

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

•         nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea intézményvezető nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1016-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

•         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 24.

 

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Stayer László polgármester fogadónapot tart, 2018. július 2-án (hétfő) 9 00 -12 00 óra között, a Városháza (cím: Szécsény, Rákóczi út 84.) I. emeleti polgármesteri irodában. A fogadónapra előzetesen bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet, telefon: 06-32/370-566, 06-70/382-78-61, e-mail: pm.szecseny@globonet.hu