Hírek kategória bejegyzései

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A §-ban meghatározott tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. része szerinti szakirányú végzettség,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Magyar állampolgárság
 •         Büntetlen előélet
 •         Cselekvőképesség
 •         Egészségügyi alkalmasság
 •         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         Motivációs levél
 •         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •         Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 684-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

 •         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

 

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Stayer László polgármester fogadónapot tart, 2019. február 5-én (kedd) 9.00-12.00 óra között, a Városháza (cím: Szécsény, Rákóczi út 84.) I. emeleti polgármesteri irodában.
A fogadónapra előzetesen bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet, telefon: 06-32/370-566,06-70/382-78-61, e-mail: pm.szecseny@globonet.hu

KILÁTÓ ÉPÜL SZÉCSÉNY FELETT

12 méter magas kilátó építéséről írt alá együttműködési megállapodást a Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány elnöke és Studio-Dom Kft. vezetője. Az Öreg-hegyen (Fehér-hegyen) tervezett új turista látványosság a tervek szerint különleges lesz. A magaslatról ugyanis látható a Tátra, Mátra és a Fátra, amely hármas halom a magyar államcímer önálló jelentést hordozó alkotóeleme egyes kutatók szerint. A kilátó pedig szimbolikájában a címerben a kettős kereszt alatt található hármas halomra kíván majd emlékeztetni.

ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÜL SZÉCSÉNYBEN

Újabb pályázatot nyert Szécsény Város Önkormányzata. A TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008 azonosítószámú bölcsőde fejlesztési pályázat 299 millió 977 ezer 543 forint támogatást kapott. A pénzből egy új 3 csoportszobás bölcsőde épül.