Hirdetmények kategória bejegyzései

KÖZMEGHALLGATÁS

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 26-án (kedd) 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Hely: Városháza, Szécsényi Tamás terem
A közmeghallgatáson a szécsényi állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
Stayer László polgármester

Pályázati felhívás

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2018.(VII.31.) számú határozata alapján nyilvános pályázat útján értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló,

Szécsény-Benczúrfalva, belterületen elhelyezkedő, 2593 helyrajzi szám alatti, az ingatlan nyilvántartás szerint beépítetlen terület megnevezésű, 223 m2 alapterületű ingatlanát. 

Pályázat induló ára: 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint.

PÁLYÁZAT TELJES SZÖVEGE ITT LETÖLTHETŐ

Településrendezési eszközök módosítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján településrendezési tervét módosította.

Érintett helyszínek:

  • Szécsény Város belterületének nyugati részén lévő lőtér és sportpálya egy részterületén központi vegyes terület kijelölése (helyrajzi számok: 2803 hrsz, 2802/2 hrsz részterülete, 0278/14 hrsz, 0277 részterülete) – ingatlan tulajdonosa Szécsény Város Önkormányzata
  • Szécsény Város belterületének központjától délkeletre található 1259/1 hrsz területen településközpont vegyes terület kijelölése – ingatlan tulajdonosa Szécsény Város Önkormányzata
  • Zöldterület kijelölése (helyrajzi szám: 0332/35). – ingatlan tulajdonosa Szécsény Város Önkormányzata

Az elfogadott dokumentáció itt megtekinthető

 

ÁRAMSZÜNET

ÉMÁSZ Hálózati Kft. Egri Régióközpontja értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy üzemzavar megelőzés miatt az alábbi helyen és időpontban áramszünetet tart: 2019. február 20-án, szerdán 8:30-tól 14:30-ig, Szécsény város területén.
Pintér S. út 1 – 13-ig, 2 – 8-ig, Rimóci út 1 – végig, 2 – 46-ig, Ravatalozó, Bercsényi út, Rákóczi út 37 – 39-ig, 40 – 42-ig, Batthyány út 1, 2, 8, Juszt-Bau tüzép.

 

ÉSZREVÉTEL TEHETŐ

Szécsény Város Önkormányzata pályázatot nyert arra, hogy szilárd burkolatot kapjanak a Robinson szigetekhez és a Horgásztóhoz vezető bekötő utak. A tervezett beruházás miatt környezetvédelmi hatósági eljárás indult, amelynek dokumentumait megtekinthetik a szécsényi lakosok. A Nógrád Megyei Kormányhivatal közleményben tette közzé, hogyan érhető el elektronikus úton az Önkormányzat kérelme és annak mellékletei, illetve ezek személyesen is megtekinthetők a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A közlemény az alábbi linken olvasható:

KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Bérlő, Ingatlanhasználó!

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságáról szóló 15/2005.(V.10) önkormányzati rendeletének 5-7. §-aiban foglaltak alapján felhívjunk az ingatlan- és üzlethelyiség-tulajdonosokat, bérlőket, ingatlanhasználókat, hogy „az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz letakarításáról, síkosság esetén – szükség szerint – a csúszásmentességről, hótól, jégtől történő mentesítésről.”

Környezetünk védelmének érdekében ne sóval, hanem homokkal vagy faforgáccsal síkosság mentesítsenek a lakóházak, társasházak, üzletek, intézmények előtti járdán!

A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó tartozik teljes felelősséggel.

Felhívjuk továbbá a tulajdonosok figyelmét, hogy helyi rendeletünk alapján a rendelet megsértőjével szemben közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük együttműködésüket az elcsúszásos balesetek megelőzése érdekében!

Szécsény, 2019. január 8.

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala