TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043
Tanulói laptopok – IKT módszertani megújulás
a szécsényi többcélú intézményben

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege: 26.540.700 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Közbeszerzési hirdetmények:
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043

Kapcsolódó cikkek:
Meghívó a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043 projekt ünnepélyes záró eseményére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Szécsény Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt
a TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói Laptop Program keretén belül megvalósított
„Tanulói laptopok – IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben”
projekt ünnepélyes záró eseményére, melynek

időpontja: 2011. január 25. 14 óra

helyszíne:
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Szécsény, Rákóczi út 90.

A rendezvényt Stayer László, Szécsény város polgármestere,
illetve Zsolnai Györgyné, a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatónője nyitja meg.

Bármilyen további információval
Ruzsinné Tilesch Judit projektmenedzser áll szíves rendelkezésére a
kozoktatas@kitasz.hu e-mail címen, vagy a 30-520-6995-ös telefonszámon!

„Tanulói laptopok – IKT módszertani megújulás a
szécsényi többcélú intézményben” projekt
Szécsény Város Önkormányzata 2010. augusztusában 26,5 millió forint összegű támogatást nyert el a TIOP-1.1.1-09/1 kódszámú EU pályázaton „Tanulói laptopok – IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben” című projektjével. A pályázat alapvető célja, hogy a közoktatási intézmények korszerű informatikai eszközökkel való felszerelésével elősegítse az oktatási módszerek alkalmazkodását a XXI. század igényeihez, elvárásaihoz.
Új Magyarország Fejlesztési Terv
A pályázaton elnyert összegből 2011. január végén a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium öt általános iskolai és négy középiskolai csoportjában összesen 196 diák kap Samsung N145 típusú laptopot. Az iskola 10 pedagógusa vállalta és teljesítette a programhoz való csatlakozás feltételeit, segítségükkel a tanulók elsősorban matematika, szövegértés-szövegalkotás, földünk és környezetünk műveltségterület és idegen nyelv (angol) tárgyak tanulásához veszik majd igénybe a speciális programokkal és tartalommal felszerelt tanulói laptopokat.

EU pályázati forrásból 196 szécsényi diák kapott laptopot

EU pályázati forrásból 196 szécsényi diák kapott laptopot
Szécsény város Önkormányzata 2010. februárjában nyújtotta be pályázatát a TIOP-1.1.1-09/1 kódszámú, ún. „Tanulói laptop” felhívásra. A „Tanulói laptopok – IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben” című pályamű 26,5 millió forint támogatásban részesült, így a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium összesen 196 tanulói és 9 tanári laptoppal, illetve az ezekhez tartozó szoftverekkel és laptop tárolókkal gazdagodhatott. Az ünnepélyes átadóra, melyet Stayer László, Szécsény Város polgármestere nyitott meg, 2011. január 25-én került sor az iskolában.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Tanulói laptop” projekt alapvető célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító informatikai infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a modern pedagógia elvárásainak. A program olyan oktatási környezet kialakítását kívánja megvalósítani, ahol minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép.

A szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium 2010 tavaszán öt általános iskolai és négy középiskolai csoportban, tíz pedagógus részvételével vállalta, és mára teljesítette is a programhoz való csatlakozás feltételeit. A több hónapos munka eredményeképp az iskola tanulói mostantól – elsősorban matematika, szövegértés-szövegalkotás, földünk és környezetünk műveltségterület, valamint idegen nyelv (angol) tantárgyak tanulásához – vehetik igénybe a speciális programokkal és tartalommal ellátott tanulói laptopokat.

„A XXI. századi fiataloknak meg kell tanulniuk élni az info-kommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségekkel.” – mondta Zsolnai Györgyné, a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatónője. „Aki gyermekkorában nem tudja elsajátítani az informatikai alapismereteket, szinte behozhatatlan hátrányba kerül szerencsésebb társaival szemben. A kommunikációs kultúrát tehát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni az oktatási rendszeren belül is.” – tette hozzá az igazgatónő.

„Tanárok, szakemberek, hivatalnokok összefogása tette lehetővé, hogy városunk sikeresen teljesíthesse a programhoz való csatlakozás feltételeit. Köszönet jár mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak, hogy iskolánkban az oktatás új távlatai nyíljanak meg!” – jelentette ki Stayer László, Szécsény Város polgármestere. „Bizonyos vagyok abban, hogy a program a gyermekek segítségére lesz a mindennapi életben való boldogulásban, egyéni életpályájuk sikeres alakításában.”

A TÁMOP 3.1.4 pályázatban előírt feltételeknek megfelelő, korszerű szoftverekkel ellátott eszközöket, azaz a digitális tananyaggal felszerelt 196 tanulói laptopot, illetve a Smart Sync felügyeleti szoftverrel – amely lehetőséget ad arra, hogy a tanár az összes diák munkáját kontrollálja – ellátott 9 tanári laptopot, a laptop-tárolókat és egyéb szükséges technikai eszközöket a közbeszerzési pályázat győztese, az ICT Systems Zrt. szállította. Az ICT a szerződésben foglalt kötelezettségein felül az intézményi hálózatba még be nem kötött, de a projektben érintett tantermek kábelezési munkálatait is elvégezte.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala