TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szécsényi Lakosok!
Szép Boglárka, a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a mai napon átadott levelében kérte az ügyvezetői és munkavállalói jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. augusztus 31-i határidővel. A kérelmet jóváhagyási javaslattal a mai napon a képviselő-testület elé terjesztettem.
A testület a javaslatot elfogadta, Szép Boglárkát 2017. augusztus 1-jével a munkavégzés alól felmentette és két hónapos határozott időre az ügyvezetői feladatok ellátásával megbízta Garamvölgyi Andreát, aki a megbízást elfogadta.
Az ügyvezetői feladatkör betöltésére a jogszabályban előírt határidők betartásával pályázatot írok ki.
Stayer László
polgármester