Tájékoztató többgenerációs házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos változásokról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet alapján azok a családok, amelyek olyan családi házban élnek, amiben legfeljebb négy önálló lakásnak tekinthető lakóegység is található, viszont csak egy gázórával rendelkeznek, az átlagfogyasztás mértékéig lakóegységenként jogosultak rezsicsökkentett árú földgázt vételezni.

A fogyasztó a kedvezmény igénybevételére való jogosultság fennállását – vagyis azt, hogy egy ingatlanon belül több, lakásnak minősülő rendeltetési egység is található – a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja a szolgáltató felé.

A Magyar Közlöny 2022. évi 218. számában megjelent 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében, 2023. január 10. napjától módosultak az ún. többgenerációs épületekben található rendeltetési egységek számának megállapítására vonatkozó szabályok. 

A Korm. rendelet hatálya ezentúl kiterjed a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan-együttesre (például ikerházak) és az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetétre is.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során a jövőben nem követelmény, hogy a rendeltetési egységek önálló bejárattal rendelkezzenek, valamint az sem, hogy műszakilag megosztottak legyenek, ha azok megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-ában foglalt feltételeknek, vagyis

  • lakóhelyiséggel (lakószoba, étkező stb.),
  • főzőhelyiséggel (konyha, főzőfülke),
  • egészségügyi helyiséggel (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó, WC),
  • közlekedő helyiséggel (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és
  • tároló helyiséggel (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.)

rendelkeznek.

Így kibővül a kedvezményre jogosultak köre. A rendelet előírja, hogy az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a kérelem benyújtást követő hónap első napjától biztosítja azon fogyasztók részére, akik a módosítás hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok alapján nem voltak jogosultak a kedvezmény igénybevételére, viszont a módosítást követően erre jogosulttá váltak.

 

Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző