ROBINSON-SZIGETEK KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

A Nógrád Vízi Világ Egyesület (székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 92., adószáma: 18639852-2-12; a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott, Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 3100 Salgótarján, Meredek út 3.) kérelmére, a Szécsény, 0328/57 hrsz. alatti Robinson – szigetek fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján. A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közlemény megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt lehet tenni.

KÖZLEMÉNY