RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó pénzbeli támogatás évente két alkalommal adható. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma helyett pénzbeli támogatásként kerül kiosztásra a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a
kedvezményük 2020. november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6.000 Ft gyermekenként, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft gyermekenként. Tájékoztatjuk, hogy a pénzbeli támogatást átveheti a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az alábbi időpontokban:
2020. november 17-én (kedd) 9.00 -től 16.00 -ig
Pótkifizetés:
2020. november 18-án (szerda) 9.00 -től 12.00 -ig
Érvényes személyi azonosító igazolvány és lakcímkártya elengedhetetlen a támogatás felvételéhez. Amennyiben valaki személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges a pénzbeli támogatás átvételéhez.