VÉDŐOLTÁS

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

Értesítjük Szécsény Város lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni védőoltásának részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján az ebek veszettség elleni védőoltásának helyszíne megváltozott. 2009. január 1-től az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az eb tartója által szabadon választott magán állatorvosnak köteles bejelenteni a három hónapos kort elérő ebet, továbbá az elhullott, elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került ebet.

Szécsény:

városban a védőoltások helyszíne a magán állatorvosok rendelőjében Szécsény Dózsa Gy. u. 21/B szám alatt történik,

  1. május 10-én és 17-én (szerdai napokon) 1700-1800 óra

Benczúrfalva:

Oltás időpontja: 2017. május 4-én 1145– 1215 óráig

Oltás helye: orvosi rendelő előtti tér

Pösténypuszta:

Oltás időpontja: 2017. május 4-én 1045 – 1115 óráig

Oltás helye: kultúrház előtti tér

között az alábbi kijelölt állatorvosi magánrendelőben, telephelyen kerül sor az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására és féregtelenítésre:

Dr. Pintér Gábor Szécsény, Dózsa György út 21/B.sz.
mobiltel.: 30/9581584

Az ebtulajdonos minden 3 hónapos kor feletti ebet kötelező veszettség ellen beoltatni, melyet 6 hónap múlva meg kell ismételni a veszettség elleni oltást. Ezt követöen évente kötelező megismételni a veszettség elleni oltást, amit az eb tulajdonosa saját költségére köteles elvégeztetni.

Az eboltási díjat a helyszínen kell fizetni, melynek összege: 3.500 Ft.
Kérjük, hogy az új sorszámozott kisállat egészségügyi könyvet mindenki hozza magával (korábban eboltási könyv), mivel elveszett könyv és az új kiállításának költsége 500 Ft/db.

A veszettségoltás előtt a CHIP-el nem rendelkező kutyák chippel való megjelölését is el kell végezni, melynek díja 3.500 Ft.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az eboltási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.

Az eboltás telefonon történt előzetes egyeztetést követően elvégezhető az ebek tartási helyén is.

Az ebtulajdonos, Szécsény város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve az ebösszeíró lapon köteles az adatlapot kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni. A formanyomtatvány átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal (Szécsény, Rákóczi út 84.) portáján, titkárságán, vagy letölthető a www.szecseny.hu/ebnyilvantarto oldalról is.

Szécsény, 2017. április 20.

 

Dr. Bagó József

jegyző

Családsegítőt keresünk

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család-és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Egészségügyi alkalmasság

•         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

•         Rendszerszemlélet, kíváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         Motivációs levél

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

•         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

•         Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15.§ (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1972/2017. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

•         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         szecseny.hu – 2017. április 16.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala