Gyom és köztisztasági ellenőrzés lesz Szécsényben

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gyommentesen tartani a területét, köteles megakadályozni a gyomnövények terjedését.

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2005. (V.10) önkormányzati rendelete szerint, a tulajdonos köteles gondoskodni:

  • Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 2 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület állandó tisztántartásáról,
  • A tömbház jellegű ingatlan előtti, valamint a körülötte lévő közterület esetében az ingatlantól számított 4 m széles területsáv tisztántartásáról,
  • Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló b) pont szerinti mérető területsáv tisztántartásáról,
  • Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan melletti nyílt árok és folyóka, valamint ezek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
  • Üdülő és zártkerti telkek előtti kiépítetlen közút eszmei középvonaláig terjedő terület tisztántartásáról,
  • A garázsok környékének és azt meghaladó 2-2 m sáv tisztántartásáról és az itt keletkező hulladék elszállításáról. A rendszeres, szervezett szemétszállításba bevont területeken a keletkezett hulladékot a háztartási hulladék tárolására szolgáló edényben kell elhelyezni,
  • Telekingatlanokról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, különösen az allergiás megbetegedést előidéző gyomok (pl. parlagfő) irtásáról,

A 17/2012. (V.30.) számú önkormányzati rendelet értelmében a település köztisztasági szabályinak megszegése tiltott közösségellenes magatartás, aki ilyen magatartást tanúsít közigazgatási bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a növekvő lakossági panaszbejelentések miatt, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. augusztus hónapban köztisztasági ellenőrzést fog tartani Szécsény egész területén.

Kérjük, hogy városunk tisztasága, egészséges és tiszta lakókörnyezetünk érdekében valamennyi lakos saját terültén gondoskodjon a gyomtalanításról!

 

Szécsény Város Önkormányzata

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A tavalyi évhez hasonlóan ismét természetbeni támogatásként, Erzsébet-utalvány formájában vehetik kézhez az arra jogosult személyek. A természetbeni juttatás célzottan csak készétel, tanszer és ruházat vásárlására használható. 

Tájékoztatjuk, hogy utalványát átveheti a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, a Pénztár helyiségben, az alábbi időpontokban:

  • 2017. augusztus 28-án (hétfőn) 900-tól 1200-ig
  • 2017. augusztus 29-én (kedden) 1300-tól 1600-ig.

Pótkifizetés:

  • augusztus 30-án (szerdán) 900-tól 1600-ig a Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztályon

Érvényes személyi azonosító igazolványt kérem, mindenki hozzon magával!

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges az utalvány átvételéhez.

SZOCIÁLIS MENTORT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
Szociális mentor
munkakör betöltésére
A munkavégzés helye:

3170 Szécsény, Rákóczi út 84., illetve Szécsény város Közigazgatási területe
A foglalkoztatás jellege:

Munkaszerződéssel, teljes munkaidőben, határozott idő 2017.09.01-től határozott időtartamra /24 hónap/, mely a foglalkoztatás feltételeinek fennállása esetén meghosszabbítható.

Bérezés: Bruttó 220.000 Ft

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az önkormányzat által elnyert pályázatban a hátrányos helyzetű személyek mentorálása, elérése, projektbe történő bevonása, mozgósítása, tanácsadás részükre
Folyamatok optimalizálása
Egyéb adminisztrációs feladatok

A munkakör betöltésének feltételei:
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Felsőfokú szociális végzettség
MS Office felhasználói szintű ismerete
B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Helyismeret

Elvárások:
Kiváló szintű empátia, megbízhatóság, önálló munkavégzés, érzelmek és indulatok kezelése, jó helyzetfelismerés, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban, rugalmasság, elkötelezettség a kitűzött célok megvalósítása mellett. Határidők pontos betartása. Proaktív, talpraesett, határozott, dinamikus személyiség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
B kategóriás jogosítvány másolata

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Szécsény Város Önkormányzat – Polgármester (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2017. szeptember 01.
Információt a munkáltatóról a www.szecseny.hu honlapon szerezhet.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala