KÖZMEGHALLGATÁS

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2019. december 12-én (csütörtökön) 15.00 órakor.
A meghallgatás helye: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.)

HAMU A KUKÁKBAN

Tisztelt Szécsényi Lakosok!
A hulladékszállító Zöld Híd Nonprofit Kft. munkatársai azt kérik, hogy a hamut ne tegyük ömlesztve a kukákba. A szálló por ugyanis károsítja a dolgozók egészségét és tönkreteszi a szállító gépjárművek csúszó, forgó alkatrészeit. A kérés, hogy a kihűlt hamut összekötözött zsákokban tegyük a kukákba. Köszönjük az együttműködést, a kérés megfogadása közös érdekünk!

SZABADTÉRI SPORT TÉLEN IS

Többen kérték, hogy a város télen is biztosítsa a szabadtéri mozgás lehetőségét Szécsényben. Ezért 2019. december 3-tól, 2020 március 5-ig kedd és csütörtöki napokon 17-19 óra között a Kossuth Ligeti sportpálya kivilágítva várja a mozogni vágyókat. Éljenek a lehetőséggel!

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet alapján, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Védőnő szak,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Védőnői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (221 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3748-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         szecseny.hu – 2019. november 25.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala