ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

2 fő Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Magyar állampolgárság
 •         Büntetlen előélet
 •         Cselekvőképesség
 •         Egészségügyi alkalmasság
 •         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         motivációs levél
 •         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •         nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 997-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Családsegítő.

vagy

 •         Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

 

 

 

A Futball Éjszakája

2019.09.06. PÉNTEK INGYENES

✓ Látogass el Szécsényi VSE öltözőjébe, vagy azokba a helyiségekbe, ahová csak a labdarúgók tehetik be a lábukat!

✓ Tekintsd meg klubod relikviáit!

✓ Eddz úgy, mint egy csatár, fejleszd a technikai képességeidet vagy próbáld ki, hogyan készülnek a kapusok!

✓ Játssz Te is villanyfényes meccset klubod edzőpályáján vagy a stadionjában!

✓ Győzd le kedvelt játékosaidat egy dekázó-, teqball-, vagy célbalövő,kispályás meccs keretében!

✓ Hallgasd meg csapatod játékosainak, edzőinek, menedzsereinek történeteit a beszélgetések során!

JEGYÁRAK – INGYENES

Ha valaki szeretné támogatni a csapatot, karszalagot vásárolhat:

A karszalag 5-14 éves kor között 100 forintba, 14 év fölött 500 forintba kerül, amit szeptember 6-án az első helyszínen kell megváltani. A nap során ezzel a szalaggal korlátlan helyszín meglátogatható.

REGISZTRÁCIÓ – INGYENES

Támogatni lehet a helyi csapatunkat karszallag vétellel.
Több program regisztráció köteles, 14 év alatti gyermekeket azonban nem kell a rendszerbe rögzíteni. Mindössze jelezzétek, hogy melyik programra, hány 14 év alattit hoznátok magatokkal.

PROGRAMJAINK:

Edzés a felnőtt csapattal – 16.30-tól – Szécsény Liget

Dekázó verseny 17.00-tól – Szécsény Sétáló utca (pintérház)- nevezés a helyszínen (A polgármester úr szívesen fogadja a kihívásokat!!!) 🙂

Célbalövő Verseny 19.00-tól – Szécsény Liget – nevezés a helyszínen

Teqball Verseny 18.00-tól – Szécsény Sétáló utca (pintér ház)/Műfű – nevezés a helyszínen

Kispályás villámtorna 18.00-tól Szécsény műfű – nevezés a helyszínen

Apostol koncert 21.00-tól – Szécsény Sétáló utca – mindenki számára ingyenes!

Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk!

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Stayer László polgármester fogadónapot tart, 2019. szeptember 11-én (szerda) 8.00-12.00 óra között, a Városháza (cím: Szécsény, Rákóczi út 84.) I. emeleti polgármesteri irodában.
A fogadónapra előzetesen bejelentkezni az alább elérhetőségeken lehet, telefon: 06-32/370-566, 06-70/382-7861, e-mail: pm.szecseny@globonet.hu

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – TÁJÉKOZTATÓ ÉS DOKUMENTUMOK

A 2019. október 13-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá nemzetiségi képviselők választásakor 1 fő polgármester, 8 fő önkormányzati képviselő és 5 fő nemzetiségi képviselő választására van lehetőség.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet:
• a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
• b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
• c) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
• d) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
Az egyéni listás önkormányzati képviselő jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg.
Szécsény településen
– az egyéni listás képviselő jelöltséghez 49
– a polgármester jelöltséghez 145
– a nemzetiségi önkormányzati jelöltséghez 9 ajánlásra van szükség

Az önkormányzati képviselő jelöltek és a polgármester jelöltek ajánlóívet az A4 jelű nyomtatványon, nemzetiségi jelöltek az A6 jelű nyomtatványon igényelhetnek ügyfélfogadási időben. A nyomtatványt az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.
Az ajánlóívek átvételére
• a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
• az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
• a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet képviselője.
Egy darab ajánlóíven 8 darab ajánlás van, így ehhez igazodva lehet igényelni az íveket.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja.
Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

A jelölt 1 db JPEG formátumú 240×340 pixel méretű arcfényképet is beadhat, kizárólag elektronikusan elküldve a jegyzo.szecseny@invitel.hu címre

Az egyéni listás helyi képviselő jelöltet és a polgármester jelöltet, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 09-én 16.00 óráig kell bejelenteni a helyi választási irodában. A bejelentés, az E2 nyomtatványon, nemzetiségi jelöltnél az E3 nyomtatványon történik. Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

A megállapított határidők jogvesztők!

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.szecseny.hu önkormányzati honlapon, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az átjelentkezési kérelmet és mozgóurna iránti kérelmet a www.valasztas.hu felületen elektronikusan is be lehet nyújtani.

Szécsényi Helyi Választási Iroda

Nyomtatványok:

Egyéni jelölt bejelentése (E2)

Nemzetiségi egyéni jelölt bejelentése (E3)

Ajánlóív igénylése (A4)

Nemzetiségi ajánlóív igénylése (A6)

Szécsény Város Hivatalos Weboldala