TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt szécsényi lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Covid tesztem pozitív lett, ezért az eddigi önként vállalt karanténom, immár hivatalossá vált, családommal együtt. Munkámat itthonról a szokásosnál kisebb intenzitással tudom ellátni. Köszönöm megértésüket.
Stayer László
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

A kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében- a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben – 2020. november 4-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. november 16-tól határozatlan ideig a személyes ügyintézés szünetel, az ügyfelek, családtagjaik és a hivatal dolgozói egészségének megvédése érdekében.

A hivatali ügyintézés továbbra is minden ügytípusra kiterjedően folyamatos. Ügyet intézni azonban csak levélben feladott, a hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába bedobott, vagy elektronikusan benyújtott formában lehet.

Kérjük, minden esetben adják meg a telefonszámukat, email címüket, hogy az ügyintézők fel tudják venni Önökkel a kapcsolatot.

Ha ügyintéző közvetlen segítségére van szükség, akkor a következő telefonszámok hívhatók munkaidőben.

Munkanapokon 8.00 és 16.15 között

Tel: (32) 370-199

Sürgős esetben:

Tel: +36 70 529 4242

További elérhetőségek a város honlapján találhatók: http://szecseny.hu/Az ügyintézéshez szükséges adatlapok, beadványok a hivatal portáján megtalálhatók.  Adatlapok elektronikus levélben is igényelhetők az okm.szecseny@globonet.hu címen, vagy használhatják a város honlapján keresztül az E-ügyintézést. http://szecseny.hu/e-ugyintezes/

A személyes ügyintézés korlátozása alól kivételt képeznek a haláleset bejelentések és azok az anyakönyvi ügyek, amelyeknél követelmény az ügyfél anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozata. Ezekben az esetekben is kérjük az ügyfeleket, hogy egyeztessenek időpontot az anyakönyvvezetővel.

Személyes ügyintézés esetén

 • megjelenésükkor mellőzzék a kísérőket, akiknek jelenlétére nincs szükség ügyük intézésekor,
 • maszkot viselve lépjenek be a hivatal épületébe, melyet teljes hivatali tartózkodásuk alatt viseljenek,
 • belépéskor és távozáskor használják a kézfertőtlenítőket,

Az ügyfélfogadás rendjének további alakulásáról a www.szecseny.hu honlapon, valamint Szécsény város facebook oldalán adunk tájékoztatást.

 

Köszönjük Tisztelt Ügyfeleink együttműködését! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Szécsény, 2020. november 13.

Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző sk.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó pénzbeli támogatás évente két alkalommal adható. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma helyett pénzbeli támogatásként kerül kiosztásra a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a
kedvezményük 2020. november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6.000 Ft gyermekenként, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft gyermekenként. Tájékoztatjuk, hogy a pénzbeli támogatást átveheti a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az alábbi időpontokban:
2020. november 17-én (kedd) 9.00 -től 16.00 -ig
Pótkifizetés:
2020. november 18-án (szerda) 9.00 -től 12.00 -ig
Érvényes személyi azonosító igazolvány és lakcímkártya elengedhetetlen a támogatás felvételéhez. Amennyiben valaki személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges a pénzbeli támogatás átvételéhez.

KÖZLEMÉNY

Tisztelt szécsényi lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy önkéntes karanténba vonultam, mert betegség tüneteit észleltem magamon. A házi orvosommal egyeztettem, várom a tesztelőket. Köszönöm a megértést.
Stayer László
polgármester

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

1 fő Szociális diagnózis felvételi szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás települései

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális diagnózis felvételi szakértői feladatok ellátása az 1993. évi törvény 64. § (8) bekezdése értelmében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •       Önálló munkavégzés
 •       Jó szintű helyzetértékelés
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Szociális diagnózis felvételében, családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett gyakorlat.
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •       nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 0632370011 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 708-4/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Szociális diagnózis felvételi szakértő.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

 

Szécsény Város Hivatalos Weboldala