MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális asszisztens elsősorban az intézménnyel kapcsolatos feladatokat, másodsorban az intézményvezetői, családsegítői és esetmenedzserei által kért kiegészítő feladatokat látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2.sz. mellékletében szereplő “szociális asszisztens” OKJ-s végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állapolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Egészségügyi alkalmasság

•         4 hónap próbaidő

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Iktatás vezetésben, KENYSZI adminisztrációban szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű munkabíró, alkalmazkodó, problémamegoldó képesség, önálló munkavégzésre való alkalmasság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         motivációs levél

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1343-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.

vagy

•         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         szecseny.hu – 2018. március 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 06.