LAKOSSÁGI FÓRUM

Tisztelt Lakosság, Jogi személyek és Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek!

  1. A Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program” keretében létesítendő tanuszoda építést előkészítő településrendezési eszköz módosításának szándékáról

A településrendezési eszköz módosítás megindításáról szóló 159/2017 (IX.26.) számú önkormányzati határozat tájékoztatója, valamint az ezekhez kapcsolódó partneri adatlapok megtalálhatók a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalában (3170 Szécsény, Rákóczi út 84, Városháza), a www.szecseny.hu honlapon, és a lakossági fórumon, amelynek helye és ideje a következő: 

2017. OKTÓBER 19. 16.00 ÓRA 

SZÉCSÉNY, VÁROSHÁZA Szécsényi Tamás terem 

SZÉCSÉNY, Rákóczi út 84.

A településrendezési eszköz (Szabályozási Terv) módosításhoz javaslatokat tehetnek szóban a lakossági fórumon, továbbá a lakossági fórumot követő 8 napon belül, a partneri adatlapok felhasználásával, papír alapon a Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84., vagy elektronikusan, az önkormányzat – pm.szecseny@globonet.hu – email címre megküldve.

Szécsény, 2017. október 10.

 

Végh Adrienn s.k.                                                                     Stayer László s.k.

jegyző                                                                                      polgármester