Időskorúak vásárlási utalvány támogatása

Szécsény Város Önkormányzata 2022. évben is vásárlási utalványt nyújt a Szécsényben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő azon időskorú személy részére, aki ez évben a 70. életévet betölti és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át azaz 171.000 Ft-ot.

E két feltételnek együttesen kell fennállni!

A vásárlási utalvány értéke évente 10.000 Ft.

A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeket 2022. november 01 – 2022. november 30. közötti időszakban, CSAK a meghirdetett határidőig lehet benyújtani!

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Nyomtatvány letölthető Szécsény Város honlapjáról, valamint átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal portáján.

A nyugdíj összegét a nyugellátásról szóló összesítő fénymásolatával, valamint a megelőző havi nyugdíjas szelvény vagy bankszámla kivonattal lehet igazolni, mivel a kérelem csak jövedelem igazolással és vagyonnyilatkozattal együtt érvényes!