IDEGENFORGALMI ADÓ

TÁJÉKOZTATÓ

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet (Korm. rendelet) az idegenforgalmi adóra a vonatkozó
törvényi szabályokhoz képest az adózók számára lényegesen
kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg.
Eszerint az idegenforgalmi adót nem kell(ett) megfizetnie a
vendégnek, az adó beszedőjének pedig nem kell beszednie és
befizetnie az önkormányzati adóhatósághoz a 2020. április 26. és a
veszélyhelyzet vége közötti vendégéjszaka után. Ezt a szabályt
több veszélyhelyzeti jogszabály is továbbéltette. Az utolsó
módosítást tartalmazó 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet az egyes, a
veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
szóló 498/2020. (XI. 13.) kormányrendeletbe 2021. június 10-i
hatállyal új, 2/B. §-t iktatott be, amely szerint az idegenforgalmi
adófizetési kötelezettség felfüggesztése 2021. június 30-át követő
időszakra megszűnik. Ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz az
Országgyűlés által már elfogadott, kihirdetés előtt álló, a
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367.
számú törvényjavaslat 146. §-a is.
Erre figyelemmel az idegenforgalmi adót működtető
településeken 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő
(megszálló) vendég köteles a települési adórendeletben
meghatározott mértékű idegenforgalmi adót a szállásadónak
megfizetni. A szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót
beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészíteni, az
adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni. Az
adókötelezettség felfüggesztésének a 2020. június 30-ával
történő megszüntetésével tehát az idegenforgalmi adó-
megfizetési, illetve a szállásadó részéről a beszedett illetve
beszedni elmulasztott adó befizetésére vonatkozó korábbi,
2020. április 26-a előtti rend visszaáll úgy, hogy a települési
részletszabályok tekintetében továbbra is a helyi adórendelet
előírásai az irányadóak.