GYÁSZ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kolosi Tibor 84. életévében elhunyt. Szécsény Város Önkormányzata Szociális Bizottságának kültagja, korábban Nógrád Megye Önkormányzatának volt a tagja. Fiatalon aktív sportoló, majd futball – szakosztály vezető. Sportszeretete végigkísérte életét, mindig nagyvonalúan támogatta Szécsény sportolóit. A 845.sz.Páter Bárkányi János Cserkészcsapat is gyászolja.
Végső búcsúztatására, 2017. június 29-én, csütörtökön 16 órakor a szécsényi temetőben kerül sor. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

cof