ÉMOP–2008-4.2.1.A

ÉMOP–2008-4.2.1.A
„SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege: 39.226.209 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Szécsény Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került ÉMOP–2008-4.2.1.A kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” témában Szécsény fejlődéséért! – Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése címmel, mely projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.A pályázat eredményeként egy korszerű, XXI. századi igényeknek megfelelő, akadálymentesített épület szolgálja a település és a kistérség rászorulóinak érdekét a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével és új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala