EMLÉKEZTETŐ

a „Szécsény Városért” kitüntető díj adományozásáról 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 28/2007. (VIII.29.) rendelete szabályozza az adományozható kitüntető díjakat, és az adományozás eljárási rendjét. A rendelet alapján a kitüntető díjra bárki tehet javaslatot a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal. A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait a helyi média útján kell tájékoztatni. A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani, a díj adományozásáról a döntést a képviselő-testület hozza meg, a munkaterv szerint a február 28-ára tervezett ülésen. A javaslatokat előzetesen valamennyi bizottság véleményezi.

A „Szécsény Városért” kitüntető díj átadására minden évben egyszer, a március 15-e alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Kivonat a rendeletből: 

„Szécsény Városért” kitüntető díj

  1. §

(1)       A Képviselő-testület a díjat Szécsény város közéletében vagy a várospolitikában huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet végző maximum kettő fő magánszemély, vagy kettő kollektíva részére adományozhatja.

(2) A „Szécsény Városért” kitüntető díjjal tárgyjutalom, valamint oklevél jár.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM A JAVASLAT MEGTÉTELÉHEZ