EBTARTÁS

Tisztelt Kutyatartók!

Az elmúlt időszakban ismét megnövekedett a lakossági panaszok száma a város utcáin egyre gyakrabban gazdátlanul kószáló kutyákkal kapcsolatban. Ezek az állatok azonban sokszor nem kóbor kutyák. Sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartás miatt jelennek meg a közterületeken, mert gazdáik nem gondoskodnak arról, hogy az állatok ingatlanjaikban maradjanak. Csak az elmúlt héten 3 kóbor kutyát fogtak be városunkban a szakemberek.

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek potenciális veszélyt jelentenek mind az emberek, mind az állatok egészségére, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. Ezért kérünk minden felelős állattartót, hogy gondoskodjanak a kutyák szökésének megakadályozásáról!

Kedvtelésből, csak akkor szabad állatot tartani, ha megteremtjük a megfelelő tartási körülményeket. A szabályszerű tartáshoz szigorúan hozzátartozik az is, hogy az állatot a saját telkünkön, vagy lakásunkban tartsuk olyan körülmények között, hogy ne tudjanak megszökni. Amennyiben nem így teszünk, akkor házi kedvenceinket kitesszük például közúti baleseteknek, amivel még jogszabályt is sértünk.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerint, aki kutyáját a település belterületén felügyelet nélkül hagyja, szabálysértést követ el.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint, a kóbor állatok befogása a települési jegyző hatásköre. Az így befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, akkor az állat végleges elhelyezéséről. Ha viszont az állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.

Az állattartás felelősség.

Kérem tartsák felelősen az állataikat!

Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző