Hírek kategória bejegyzései

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Balassagyarmati Járásbíróság előtt vádlottként kell megjelennem.

A vád: közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette.

Az első tárgyalás időpontja: 2017. október 18.

Az ügyész 27 tanú meghallgatását indítványozta, közülük az első tárgyalásra egy főt hív be, ezért nem tudom megmondani, hogy az eljárás meddig fog tartani.

Ahogy a nyomozás során, úgy az ügynek ebben a szakaszában sem kívánok nyilatkozatot tenni.

Az ügy jogerős lezárását követően részletes tájékoztatást adok.

Választ kapnak akkor a jó szándékú érdeklődők és a rosszindulatú vádaskodók is.

A lelkiismeretem tiszta, nyugodt szívvel nézek mindenki szemébe.

Ez nem egy könnyű időszak, de biztosíthatok mindenkit, hogy városvezetőként és politikai szereplőként is becsülettel, legjobb tudásom szerint fogok a következő években is szolgálni.

 

Stayer László

polgármester

LAKOSSÁGI FÓRUM

Tisztelt Lakosság, Jogi személyek és Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek!

  1. A Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program” keretében létesítendő tanuszoda építést előkészítő településrendezési eszköz módosításának szándékáról

A településrendezési eszköz módosítás megindításáról szóló 159/2017 (IX.26.) számú önkormányzati határozat tájékoztatója, valamint az ezekhez kapcsolódó partneri adatlapok megtalálhatók a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalában (3170 Szécsény, Rákóczi út 84, Városháza), a www.szecseny.hu honlapon, és a lakossági fórumon, amelynek helye és ideje a következő: 

2017. OKTÓBER 19. 16.00 ÓRA 

SZÉCSÉNY, VÁROSHÁZA Szécsényi Tamás terem 

SZÉCSÉNY, Rákóczi út 84.

A településrendezési eszköz (Szabályozási Terv) módosításhoz javaslatokat tehetnek szóban a lakossági fórumon, továbbá a lakossági fórumot követő 8 napon belül, a partneri adatlapok felhasználásával, papír alapon a Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84., vagy elektronikusan, az önkormányzat – pm.szecseny@globonet.hu – email címre megküldve.

Szécsény, 2017. október 10.

 

Végh Adrienn s.k.                                                                     Stayer László s.k.

jegyző                                                                                      polgármester