Hírek kategória bejegyzései

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A tavalyi évhez hasonlóan ismét természetbeni támogatásként, Erzsébet-utalvány formájában vehetik kézhez az arra jogosult személyek. A természetbeni juttatás célzottan csak készétel, tanszer és ruházat vásárlására használható. Az utalványok átvehetők a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, a Pénztár helyiségben az alábbi időpontokban:
• 2018. november 28-án (szerdán) 9.00-től 16.00-ig
Pótkifizetés:
• 2018. november 29-én (csütörtökön) 9.00-től 12.00-ig
Érvényes személyi azonosító igazolvány szükséges az utalványok átvételéhez, meghatalmazottnak pedig hivatalos meghatalmazás.

MÉGSEM LESZ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS SZÉCSÉNYBEN

Korábban arról tájékoztatott a Szécsény szemétszállításáért felelős vállalkozás, A ZÖLD HÍD B.I.G.G. NONPROFIT KFT. hogy újraindítják városunkban a zöldhulladék gyűjtést. Az Önkormányzatnál többen kérdezték, hogy hol lehet megvásárolni az ehhez szükséges zsákokat. Mint a Kft-től megtudtuk téves információt küldtek, ami Szécsényre nem vonatkozik. Íme a kérdésünkre adott válasz:

Levelére válaszolva tájékoztatom Önt, hogy a Szécsény Város Önkormányzatának korábban (2018. november 10-én) kiküldött levél, amely a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés újraindításáról szólt, csak azokra a településekre vonatkozott, amelyeknél eredetileg is történt már korábban házhoz menő zöldhulladék gyűjtés.

Szécsény településen a szolgáltatás ellátását alvállalkozás keretében a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. Az Önök településen amióta az elszállítást a Városüzemeltetés látja el házhoz menő zöld hulladék elszállítás nem történt. A településen a lakosság számára a zöld hulladék házi komposztálásra van lehetőség, amelyhez a Városüzemeltetés tájékoztatása alapján az Önkormányzat biztosítják a komposztáló edényt. Kérném, hogy azon ügyfelek számára, akik szeretnék igénybe venni a komposztálás lehetőségét a komposztáló edény kiosztását biztosítani szíveskedjenek. 

A téves tájékoztatásért szíves elnézésüket kérjük!

Tisztelettel:

Ügyfélszolgálati munkatárs

Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Tel: 06-28/561-200
Fax: 06-28/561-201
Web: www.zoldhid.hu

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Óvodai – iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2021. december 31 napjáig betölthető közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás települései

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •   Felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és      gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Magyar állampolgárság
 •         Büntetlen előélet
 •         Cselekvőképesség
 •         Egészségügyi alkalmasság
 •         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         motivációs levél
 •     30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •      nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:2019.01.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3544-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő .

vagy

 •         Elektronikus úton a pályázat szecsenygyjsz@gmail.com e-mail címre való megküldésével

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.11.20.