Hírek kategória bejegyzései

TURISTAÚT SZÉCSÉNY KÖRÜL

Megkezdődött annak a 23,73 kilométeres turista körútnak az építése, amelynek segítségével Szécsény nevezetességeit ismerhetik meg az idelátogatók. Az út érinti a Forgách-kastélyt, a Ferences kolostort, a Várkertet, a Tömlöcbástyát, a Tűztornyot, a tervezett öreg-hegyi kilátót, a Benczúr-kastélyt, a Benczúr síremléket, a Szent Antal fogadalmi keresztutat, az Ipoly parti természetvédelmi területet, a Robinson szigeteket és annak tervezett Kalandparkját. Az út mentén 5 turista pihenőhely is épül, tűzrakóhellyel, biciklitárolóval. A projektet a Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány a LEADER Térségek közötti együttműködés elnevezésű programjában nyertes pályázatának segítségével valósítja meg. Az Alapítvány munkatársai abban bíznak, hogy a projekt őszi befejezését követően Nógrád megye idegenforgalmi kínálata egy országosan és külföldön is elismert lehetőséggel bővül, hiszen ilyen szép, történelmi emlékekben gazdag, szórakoztató elemekkel is kibővített turistaút ismereteik szerint nem létezik még sehol.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Szociális diagnózis szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 12. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális diagnózis felvételi szakértői feladatok ellátása az 1993. évi törvény 64. § (8) bekezdése értelmében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség, ,

•         Önálló munkavégzés

•         Jó szintű helyzetértékelés

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Egészségügyi alkalmasság

•         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szociális diagnózis felvételében, családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett gyakorlat.

•         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         motivációs levél

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

•         nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea intézményvezető nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 312-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Szociális diagnózis szakértő.

vagy

•         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

1 fő Óvodai – iskola szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. 12. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Egészségügyi alkalmasság

•         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

•         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         motivációs levél

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

•         nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea intézményvezető nyújt, a 06-32-370-011 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 311-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését:

Óvodai – iskola szociális segítő.

vagy

•         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

MUNKÁLATOK

Korábban beszámoltunk arról, hogy Szécsény Város Önkormányzata 253 millió 653 ezer 425 forintot nyert közintézményei fűtésének korszerűsítésére. A pályázat megvalósítása most olyan szakaszába ért, hogy komoly földmunkákat kell végezni a Polgármesteri Hivatal mellett a következő hetekben, esetenként hétvégenként is. Ez por és zajszennyezéssel jár.  A közelben lakók szíves megértését és türelmét kérjük, cserében ígérhetjük, hogy a beruházás lezárását követően Szécsény közintézményeinek környezetszennyezése nagyságrendekkel csökken.

SEGÍTSÉG A BAJBAN

Új információs honlap indult a Nógrád megyei segítő szolgáltatásokról, szolgáltatókról. Életkor és települések szerint lehet keresni segítségeket azoknak, akik úgy érzik bajba kerültek. Egészségügyi, szociális, oktatási, családvédelmi problémák esetén érdemes felkeresni a honlapot.