Hírek kategória bejegyzései

446 család kap fűtéstámogatást

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal megkezdi a 12 ezer forintos természetbeni fűtéstámogatás kiszállítását. Az igénybejelentések alapján 412 háztartás kap tűzifát, 4 szenet, 28 propán-bután palackot, 2 pelletet. Ezt a fűtéstámogatást 2018. október 15-ig igényelhették azok, akik korábban nem részesültek 12 ezer forintos rezsitámogatásban a gázszolgáltatás és a távhőszolgáltatás árából, mert más módon fűtenek. A vállalkozói ajánlatok beszerzése megtörtént, tűzifát a Megyervad Kft-től vásárol az Önkormányzat, szenet és pelletet a JUSZT BAU Kft-től, 11,5 kg-os gázpalackot a MOL-KOV Bt-től. A szükséges tűzifa átadását csak áprilisra tudta vállalni a Megyervad Kft. miután a környéken hirtelen hatalmas lett a kereslet. További információt a Hatósági Osztályon kérhetnek: 32 370 199/212

VÁLTOZIK A PARKOLÁSI REND

Ahogy már korábban is jeleztük, a Mindszenty József téren megszűnik ideiglenesen a parkolás, mert a tér alatt húzódó közműveket cserélni kell. Nagyon szépen kérjük az autótulajdonosokat, ne parkoljanak most már a téren, mert a kivitelezők elkezdik a munkát, nehogy kár keletkezzen bárkinek a tulajdonában.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás

(3170 Szécsény, Rákóczi út 84.)

Pályázatot hirdet

Jelenlétház munkatárs

munkakör betöltésére. 

A munkaviszony időtartama:

2022. február 28-ig tartó határozott idejű munkaviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3175 Nagylóc, Rákóczi út 52.

Képesítési előírások: középfokú végzettség (érettségi)            

Munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jelenlétház munkatárs feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

 • az EFOP-1.4.2-16-2016-00009 „Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása a szécsényi járásban” elnevezésű projekt szakmai programjának, szolgáltatási kínálatának kialakítása a jelenlétház vezetőjével, valamint a szakmai vezetővel együttműködve;
 • a jelenlétház megállapított rendje szerinti nyitva tartásának, a szolgáltatások folyamatos elérhetőségének biztosítása;
 • közösségi programok, különös tekintettel gyermek- és ifjúsági programok megtervezése és lebonyolítása, továbbá együttműködés a település vezetésével, intézményeivel a települési programokban való részvétel céljából;
 • személyes ügyintézésben (közművek, hatóságok, szolgáltatók etc.) való segítségnyújtás, egyéni tanácsadás, segítségnyújtás;
 • tematikus foglalkozások gyermekeknek és szüleiknek az előzetesen kialakított szolgáltatási portfólió alapján;
 • a családok szűkös anyagi lehetőségeiből fakadó problémák enyhítése érdekében biztosított szolgáltatások (adományok fogadása és kiosztása, mosás, személyes szolgáltatások közvetítése);
 • szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése; együttműködés a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, a településen működő szolgáltató intézményekkel, szervezetekkel, közszolgáltatókkal;
 • civil és önkéntes tevékenységek kibontakozásának és fejlődésének elősegítése;
 • tanulást elősegítő foglalkozások gyermekeknek és fiataloknak a projekt oktatási mentoraival együttműködve;
 • esetleges külső szolgáltatások közvetítése, hozzáférésük biztosítása;
 • együttműködés a projekt résztvevőivel, az egyéb projektelemeket megvalósító munkatársakkal (oktatási mentorok, zenei-művészeti és sporttevékenységeket vezénylő szakemberek, utazó szakemberi csapat, projektmenedzsment)
 • minél kiterjedtebb információközvetítés a jelenlétházat és annak szolgáltatásait igénybe vevők számára (interneten való keresés, kommunikáció, elektronikus posta- és egyéb fiókok kezelésének megtanítása, közösségi médiák használatának elsajátításában való segítség);
 • a tevékenységek dokumentálása a jelenlétház vezető és a szakmai vezető iránymutatása alapján; intenzív külső és belső kommunikáció;
 • képzéseken, szakmai és stábértekezleteken való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a mindenkori garantált bérminimum vonatkozik. 

Pályázati feltételek:

 •     Magyar állampolgárság,
 •     Cselekvőképesség,
 •     Büntetlen előélet,
 •     Középfokú iskolai végzettség (érettségi)
 •     Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális vagy Családgondozó munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
 • Középfokú OKJ szakirányú végzettség (pedagógiai asszisztens, családgondozó, gyermek és ifjúsági felügyelő, szociális munkás)

Elvárt kompetenciák:

 •     Önálló, pontos, megbízható felelősségteljes munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •     szakmai önéletrajz
 •     a képesítést igazoló okiratok másolata
 •    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat            tartalmát megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vanyáné Zámbó Beáta   szakmai témavezető és mentori koordinátor nyújt a 06705298611-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (SZÉCSÉNY TÉRSÉGE HUMÁNSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jelenlétház munkatárs

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a szakmai vezető dönt, a Társulás elnökének egyetértésével. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 •      www.szecseny.hu

STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS LESZ SZÉCSÉNYBEN

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket tervez Szécsényben.  Erről küldött tájékoztatót a Hivatal. Az összeírási munkákat fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik majd. Az adatgyűjtés témái: munkaerő-felmérés, utazási szokások, informatikai eszközök a háztartásokban, életkörülmények.  A kapott adatokat a KSH bizalmasan kezeli és anonim módon. A Hivatal azt kéri, hogy amennyiben valakit véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztanak, működjön együtt a kérdezőkkel.