Hírek kategória bejegyzései

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény Város Önkormányzata                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Manóvár Gyerekház

Biztos Kezdet Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, tervezi irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát. Biztos Kezdet Gyerekház napi működési feladatok ellátása mellett a kötelező dokumentumok naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Pedagógiai, egészségügyi, pszichológusi, szociálpedagógiai végzettség,

•         Magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Képesítést igazoló okiratok

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (221 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4537/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         szecseny.hu – 2019. június 24.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS ÚJ

Tisztelt Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vasárnapra tervezett légi szúnyoggyérítésre technikai okok miatt kedden kerül sor. Június 25-én kedden tehát, a napnyugta utáni órákban Szécsény város kül-és belterületén légi szúnyogirtás lesz, az időponton kívül más változás nincs a korábbiakhoz képest.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy június 23-án vasárnap, napnyugta utáni órákban Szécsény város kül-és belterületén légi szúnyog-gyérítésre kerül sor.

A kipermetezésre kerülő vegyszer mennyisége: 0,6 liter/hektár, 50 mikrométer cseppnagyságban. A hatóanyag mennyisége és megnevezése: 0,12 % deltametrin.

Méregkategória: gyakorlatilag nem mérgező emberre, gerinces állatokra nem veszélyes. Forgalmi kategória: szabadforgalmú, folyékony rovarölő szer.

Közegészségügyi veszélyessége: gyakorlatilag nem veszélyes

Méhveszélyesség: méhekre mérsékelten veszélyes, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása nyolc óránál rövidebb ideig tart, így a készítmény rendeltetésszerű felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti. (Késő esti órákban történő permetezéskor már gyakorlatilag nincs méh-repülés.) Halveszélyesség: halakra nem veszélyes.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

MEGHÍVÓ

Szécsény Város Önkormányzata, a Kubinyi Ferenc Múzeum, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár, a Palóc COOP Zrt. és a Múzeumbaráti Kör tisztelettel meghívja Önt 2019. június 19-én (szerda) 17.00 órára a Könyvtár épületéhez, ahol a Család jelenlétében emlékezünk ANTAL KÁROLYRA (1921-1989), Szécsény város jeles helytörténészére és a Múzeumbaráti Kör egykori tagjára, halálának 30. évfordulója alkalmából. A tiszteletére állított emléktáblánál ezt követően elhelyezésre kerülnek a megemlékezés koszorúi. Mindenkit szeretettel várunk. Múzeumbaráti Kör Vezetősége

ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZNEK

Megemlékezést tartanak a szécsényi zsidó temetőben 2019. június 23-án vasárnap délelőtt 11 órakor. A szervezők az Auschwitzba és Gunskirchenbe hurcolt, majd elpusztított nagyszülőkre, családtagokra és barátokra kívánnak visszagondolni. A megemlékezést Davidovics László rabbi és Rudas Dániel kántor tartja.

Tour de Hongrie Szécsényben

CSÜTÖRTÖKÖN, JÚNIUS 13-ÁN Szécsényen keresztül halad át a Tour de Hongrie! Teljes útlezárás lesz a Rákóczi és a Salgótarjáni úton előreláthatólag 12.45 és 14 óra között, körülbelül fél órán keresztül. A szervezők örömmel látják a szurkolókat, hiszen a versenyt folyamatos légiközvetítés kíséri.