Hírek kategória bejegyzései

Gyom és köztisztasági ellenőrzés lesz Szécsényben

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gyommentesen tartani a területét, köteles megakadályozni a gyomnövények terjedését.

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2005. (V.10) önkormányzati rendelete szerint, a tulajdonos köteles gondoskodni:

  • Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 2 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület állandó tisztántartásáról,
  • A tömbház jellegű ingatlan előtti, valamint a körülötte lévő közterület esetében az ingatlantól számított 4 m széles területsáv tisztántartásáról,
  • Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló b) pont szerinti mérető területsáv tisztántartásáról,
  • Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan melletti nyílt árok és folyóka, valamint ezek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
  • Üdülő és zártkerti telkek előtti kiépítetlen közút eszmei középvonaláig terjedő terület tisztántartásáról,
  • A garázsok környékének és azt meghaladó 2-2 m sáv tisztántartásáról és az itt keletkező hulladék elszállításáról. A rendszeres, szervezett szemétszállításba bevont területeken a keletkezett hulladékot a háztartási hulladék tárolására szolgáló edényben kell elhelyezni,
  • Telekingatlanokról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, különösen az allergiás megbetegedést előidéző gyomok (pl. parlagfő) irtásáról,

A 17/2012. (V.30.) számú önkormányzati rendelet értelmében a település köztisztasági szabályinak megszegése tiltott közösségellenes magatartás, aki ilyen magatartást tanúsít közigazgatási bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a növekvő lakossági panaszbejelentések miatt, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. augusztus hónapban köztisztasági ellenőrzést fog tartani Szécsény egész területén.

Kérjük, hogy városunk tisztasága, egészséges és tiszta lakókörnyezetünk érdekében valamennyi lakos saját terültén gondoskodjon a gyomtalanításról!

 

Szécsény Város Önkormányzata

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A tavalyi évhez hasonlóan ismét természetbeni támogatásként, Erzsébet-utalvány formájában vehetik kézhez az arra jogosult személyek. A természetbeni juttatás célzottan csak készétel, tanszer és ruházat vásárlására használható. 

Tájékoztatjuk, hogy utalványát átveheti a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, a Pénztár helyiségben, az alábbi időpontokban:

  • 2017. augusztus 28-án (hétfőn) 900-tól 1200-ig
  • 2017. augusztus 29-én (kedden) 1300-tól 1600-ig.

Pótkifizetés:

  • augusztus 30-án (szerdán) 900-tól 1600-ig a Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztályon

Érvényes személyi azonosító igazolványt kérem, mindenki hozzon magával!

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges az utalvány átvételéhez.