Hírek kategória bejegyzései

EMLÉKEZTETŐ

a „Szécsény Városért” kitüntető díj adományozásáról 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 28/2007. (VIII.29.) rendelete szabályozza az adományozható kitüntető díjakat, és az adományozás eljárási rendjét. A rendelet alapján a kitüntető díjra bárki tehet javaslatot a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal. A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait a helyi média útján kell tájékoztatni. A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani, a díj adományozásáról a döntést a képviselő-testület hozza meg, a munkaterv szerint a február 28-ára tervezett ülésen. A javaslatokat előzetesen valamennyi bizottság véleményezi.

A „Szécsény Városért” kitüntető díj átadására minden évben egyszer, a március 15-e alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Kivonat a rendeletből: 

„Szécsény Városért” kitüntető díj

  1. §

(1)       A Képviselő-testület a díjat Szécsény város közéletében vagy a várospolitikában huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet végző maximum kettő fő magánszemély, vagy kettő kollektíva részére adományozhatja.

(2) A „Szécsény Városért” kitüntető díjjal tárgyjutalom, valamint oklevél jár.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM A JAVASLAT MEGTÉTELÉHEZ

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.október 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Egészségügyi alkalmasság

•         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

•         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség,

•         magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         Motivációs levél

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

•         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

•         Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1016-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

•         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázat bármely szakaszában az eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2018. február 17.

 

EB döntősök

Minden idők legjobb eredményét érte el a magyar papok foci válogatottja az Európa Bajnokságon Bresciaban. A magyar válogatott tagja a szécsényi ferencesek közül Portik Lukács Lóránd (első sorban a kép bal oldalán). A megszerzett 4. helyhez gratulálunk. HAJRÁ MAGYAROK, HAJRÁ SZÉCSÉNY!

Focisiker

Fantasztikus, exkluzív hírt kaptunk. A magyar papok foci válogatottja az Európa Bajnokságon Bresciaban bejutott a legjobb négy közé. A magyar válogatott tagja a szécsényi ferencesek közül Portik Lukács Lóránd. Tavaly a magyar válogatott a 6. helyen végzett az EB-n Horvátországban. A döntőbe a magyarokon kívül a lengyel, a szlovak, és a portugál válogatott jutott még be. HAJRÁ MAGYAROK, HAJRÁ SZÉCSÉNY!

FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági időpontfoglalásáról

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt.

Figyelem!

Az ingyenes kéményseprőipari sormunka időpontfoglalással történik, amelyre interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.

Fontos tudnivalók:

A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva a jelentkező ügyintézőnél.

Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Nógrád megyei ellátási csoport, Salgótarjánban, a Szent Flórián tér 1. szám alatt (Tűzoltóság épülete, földszint)
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
A kéményseprőipari szolgáltatás időpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül NEM intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!

Nógrád  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság