Hírek kategória bejegyzései

TÁJÉKOZTATÁS

A 2020. október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából szervezett városi ünnepség és díjátadó a kialakult koronavírus járványhelyzet miatt elmarad!
A koszorúzás ideje alatt ( Időpont: 2020.október 22-én 16.30 óra, Helye: 3170. Szécsény, Rákóczi út 84. Városházán elhelyezett emléktábla) törekedjünk a járványügyi előírások betartására.
Megértését ezúton is köszönöm!
Tisztelettel:
Stayer László
polgármester

VIRÁGÁRUSÍTÁS

A közelgő halottak napjára való tekintettel, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal közterületet jelölt ki virágárusításra.
Október 26-tól október 31-ig, a szécsényi lakóhellyel rendelkező árusok térítésmentesen használhatják az Ady Endre utca járásbíróság épülete és a művelődési ház előtti területet.
Megkérjük a virágárusokat, hogy az elfoglalt területüket tartsák tisztán, a vásár során keletkezett szemetet, hulladékot takarítsák el!
Köszönjük!
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

BURSA HUNGARICA

NOVEMBER 5-IG LEHET PÁLYÁZNI!
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
RÉSZLETEK:

KÖZÜGYEK

Tisztelt szécsényi lakosok!
Mint sokak előtt ismert Bartusné Dr. Sebestyén Erzsébet alpolgármester egészségügyi okok miatt lemondott tisztségéről. Feladatait közel egy évig, a tőle megszokott tisztességgel, lelkiismeretességgel, rendkívül magas színvonalon végezte. Ezúton is köszönöm munkáját, lemondását nagy veszteségnek tartom városunk szempontjából. E számomra sorsszerű esemény arra késztetett, hogy ismételten átgondoljak minden olyan lehetőséget, amely Szécsény fejlődését legjobban szolgálhatja. Arra jutottam, hogy városunkat egyedül a minél szélesebb körű összefogás szolgálhatná leginkább. Most ennek esélyét szeretném megteremteni. Ezért úgy döntöttem, hogy felkérem Csukáné Szerémy Andreát és Varga Bélát, volt polgármester jelölteket, hogy vállaljanak mellettem alpolgármesteri tisztséget. Így az eddigi egy alpolgármesteres modellt Szécsényben felváltaná egy teljesen új, két alpolgármesterrel felálló szervezeti rend. Ez úgy vélem, amellett, hogy ismét lendületet adhatna a városvezetésnek, másfajta munkamegosztást és felelősségi rendszert is jelentene. Abban bízom, hogy ez a változtatási javaslat hosszútávon alapozhat meg részünkről egy még jobb minőségű munkát, Szécsény szempontjából pedig egy erőteljes fejlődési pályát. Elképzelésemet a képviselő-testület tagjaival ismertettem, a tárgyalásokat az érintettekkel megkezdem.
2020. szeptember 24.
Stayer László
polgármester