Szerkesztő összes bejegyzése

CSALÁDSEGÍTŐT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás települései

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A §-ban meghatározott tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •        Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Magyar állampolgárság
 •         Büntetlen előélet
 •         Cselekvőképesség
 •         Egészségügyi alkalmasság
 •         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         motivációs levél
 •     30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •      nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 32/370-011-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3913/2017., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser .

vagy

 •         Elektronikus úton a pályázat szecsenygyjsz@gmail.com e-mail címre való megküldésével

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

VEZETŐ GONDOZÓT KERESÜNK

Szécsény  és Térsége Humánszolgáltató Központ 

a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot  hirdet

Szécsény  és  Térsége Humánszolgáltatató Központ

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • Határozott idejű 2018. december 31 napjáig betölthető közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

 • Nógrád megye, Szécsény

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • ápoló,gondozó munka szakmai irányítása
 • szakmai munka összehangolása, szervezése
 • szakmai egység feladatköréből adódó nyilvántartási, adminisztrációs feladatok végrehajtása, adatszolgáltatása
 • a dokumentációk és a szakmai munka ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletben (vezető gondozó más szociális szolgáltatással integrált szolgáltatás esetén) előírtak szerint,
 • büntetlen előélet,magyar állampolgárság, munkaköri orvosi alkalmasság, 3 hónap próbaidő,
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret,
 • szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű problémakezelő és megoldó készség,
 • Jó szintű kommunikációs, konfliktustűrő készség,
 • önállóság,
 • empátia, tolerancia,
 • Kiváló együttműködő és kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettségeket, szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően , azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 05.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és  Térsége Humánszolgáltató Központ  címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41.)
 • Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 06.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Balassagyarmati Járásbíróság előtt vádlottként kell megjelennem.

A vád: közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette.

Az első tárgyalás időpontja: 2017. október 18.

Az ügyész 27 tanú meghallgatását indítványozta, közülük az első tárgyalásra egy főt hív be, ezért nem tudom megmondani, hogy az eljárás meddig fog tartani.

Ahogy a nyomozás során, úgy az ügynek ebben a szakaszában sem kívánok nyilatkozatot tenni.

Az ügy jogerős lezárását követően részletes tájékoztatást adok.

Választ kapnak akkor a jó szándékú érdeklődők és a rosszindulatú vádaskodók is.

A lelkiismeretem tiszta, nyugodt szívvel nézek mindenki szemébe.

Ez nem egy könnyű időszak, de biztosíthatok mindenkit, hogy városvezetőként és politikai szereplőként is becsülettel, legjobb tudásom szerint fogok a következő években is szolgálni.

 

Stayer László

polgármester