ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Vezetőgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Illetékességi területének megfelelően az intézményben a házi segítségnyújtás zavartalan működésének, gondozási feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése, gondozók munkájának összehangolása. Szakmai egység feladatköréből adódó nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetve adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Felsőfokú képesítés az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint előírt felsőfokú szakirányú végzettség,
 •       házi segítségnyújtásban – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 •       Büntetlen előélet
 •       Magyar állampolgárság
 •       Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       szociális szakvizsga
 •       az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett vezetői gyakorlat- Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában résztvevők megismerhetik
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 0632370011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 712-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Vezetőgondozó.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.