VARJÚ HELYZET

Tisztelt szécsényi lakosok! 

2020. május 26-án a Bükki Nemzeti Park és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya munkatársaival bejártuk Szécsény azon közterületeit, ahol a vetési varjak fészkelnek és jelenlétük zavarja az ott élőket. A Nemzeti Park szakembere elmondta, hogy ez a jelenség nem egyedi. Szinte a megye valamennyi településéről érkezett hozzájuk megkeresés. A madarak a fészekrakáshoz elsősorban a platán és a nyírfát kedvelik. Az ilyen típusú fák jellemzően a lakott településeken találhatók. A szakember hangsúlyozta, a vetési varjak csak a költés időszakában tartózkodnak a fészkük közelében, amint a fiókák kirepülnek, a „szülők” is elhagyják a fészket. Erre kb. 1-2 héten belül sor kerül és megszűnnek az általuk okozott problémák. Egyébként inkább a mezők, legelők közelében lévő fás ligeteket kedvelik.

A vetési varjú védett faj, az adott területen természetvédelmi oltalom alatt áll. Természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Levadászása, fogva tartása törvénybe ütközik.

A kormányhivatal munkatársaival egyeztetve, arra a megoldásra jutottunk, hogy a madarak fészkelésének a helyét tudjuk csak befolyásolni. A jelenlegi fészkeket meg kell szüntetni, de ugyanannyi fészket kell elhelyezni egy városon kívüli helyen, ahol figyelembe lehet venni a madarak szokásait és szükségleteit.

Ehhez a természetvédelmi hatóság – a Bükki Nemzeti Park előzetes véleménye alapján – ad engedélyt akkor, amikor már a madarak a kicsinyeiket elröptették a fészkükből. Javaslatuk szerint a kérelem beadásának ideje a késő őszi hónapok.

Szécsény, 2020. május 27.

Tisztelettel:

Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző

 

VIZSGÁLATI EREDMÉNY 2019-ES BELTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szécsényi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan megszavazott határozatának megfelelően a 2019-es belterületi útfelújítás műszaki felülvizsgálata megtörtént. Egyes nyilvánosságot kapott véleményekkel szemben a bedolgozott aszfaltmennyiség nemhogy kevesebb az előírtnál, hanem 375 négyzetméterrel több. A vizsgálat 7 helyen talált javítani valót.

 1. Nagy Sándor út 17. szám előtt szükséges 10 m2 aszfaltkivágás, CKT-ból útalap készítés és 5 cm AC11-es aszfaltborítás. (Csőtörés után az útalap nem megfelelően lett helyreállítva)
 2. Zrínyi út 3/A. aszfaltszegély letörés elleni védelme. (Mellé betonozás)
 3. Pintér Sándor út és József Attila út torkolatában aszfalt fedőréteg kivágása és javítása 1 m2-en.
 4. Hársfa úton, Mártírok úton vízelnyelő rácsok eldolgozásánál a rácsok nyithatóságának biztosítása (körbetakarítása)
 5. Bezerédi és Rákóczi út torkolata a Rákóczi út járda nyomvonalán aszfalt kivágása, újra aszfaltozása 15 m2-en.
 6. Katona József út 28. szám előtt (a híd után) aszfaltréteg kivágása, visszabontása, újra dolgozása, új aszfalttal 18 m2-en.
 7. Katona József út 28. szám előtti szennyvíz akna fedlap takarítása, felnyithatósága biztosítása.

A javításokat természetesen elvégeztetjük a kivitelezővel.

Az aszfaltréteg vastagságának ellenőrzését több helyen, jelen vizsgálat alkalmával is elvégezték (útszélén aszfalt és betonváltásnál, aknáknál, padka és aszfaltváltásnál, szegélykövek mellett), és az előírt 4+1 cm vastagságot tartották a kivitelezők. Továbbá az aszfaltozási munkák elvégzésekor is többször ellenőrizték az aszfaltréteg vastagságát. Minden ellenőrzéskor megvolt az előírt vastagság (több esetben akár duplája is).

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Ez tehát a hivatalos, független szakvélemény. Remélem a jószándékú kétkedők számára is az eredmény megnyugtató. Természetesen emellett él a garancia, amennyiben rendellenességet tapasztalnak, kérem jelezzék.

Szécsény, 2020.  május 26.

Stayer László

polgármester

ÓVODAI ELLÁTÁS

Tájékoztatom a tisztelt szécsényi lakosokat, hogy újra indult a bölcsődei és az óvodai ellátás.

Május 25-től már nem ügyeleti rendszerben fogadják az intézmények a gyermekeket.

Az elmúlt hetekben napi jelentést kaptam a gyermeklétszámról az óvodavezetőktől, melyet ezúton is köszönök.

Az ügyeleti rendszerben 7-8 bölcsődésnek 2 csoportban, a Cseperedő Óvodában 1-2 gyermeknek 1 csoportban, míg a Bárkányi Óvodában legkevesebb 10, legtöbb 20 gyermeknek 3-4 csoportban biztosítottuk az ellátást.

A mai napon jelentősen megemelkedtek a létszámok.

A bölcsődében 13 fő 2 csoportban, a Cseperedő oviban 12 fő 1 csoportban, a Bárkányi oviban pedig 57 fő 7 csoportban töltötte meg újra gyerekzsivajjal az épületet.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

A kis barátok biztos nagyon örülnek, hogy újra láthatják egymást.

 

Szécsény, 2020. 05. 25.

 

Stayer László

polgármester

NYITNAK A HULLADÉKUDVAROK

2020. május 25. hétfőtől kezdődően a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Kerepes Ökörtelek-völgyben és Nógrádmarcalban működő hulladékkezelő központjai – korlátozások mellett – újra fogadják a lakossági beszállítókat.
Az ügyfelek hétköznapokon 8 és 16 óra között látogathatják a hulladékkezelő központokat, amelyek esetében az átadható hulladék mennyiségére, minőségére és származására vonatkozó szabályok nem változnak. Ugyanakkor a koronavírus miatti fertőzésveszély csökkentése érdekében bizonyos korlátozó intézkedéseket vezetett be a Társaság. Ezek közé tartozik, hogy a központok területére egyszerre – védőmaszkot és -kesztyűt használó – két különálló beszállító (két személyautó) léphet be, az ennél nagyobb egyidejű létszámot elkerülendő a telephelyek bejáratánál kell várakozni. A helyszínen rögzítik a hulladékátadó személy nevét, lakhelyét, illetve a leadni kívánt hulladék típusát és mennyiségét. Ezt követően a beszállító köteles szelektálva, saját kezűleg a megfelelő konténerbe helyezni a hulladékot. A visszamérést követően a mérlegjegy és a kiállított számla alapján történik a hulladékkezelési szolgáltatás költségének meghatározása.

ORSZÁGOS KIRAKODÓVÁSÁR SZÉCSÉNYBEN

Országos Kirakodóvásár lesz Szécsényben május 25-én, hétfőn, reggel 7 órától 14 óráig.
Helyszín: Ady Endre út 12. előtt a sétálóutcában és a Kubinyi Ferenc múzeum előtti parkolóban.
Kérünk mindenkit, hogy továbbra is legyenek tekintettel a járványveszélyre, figyeljünk a távolságtartásra és viseljünk maszkot. Idősávos korlátozás nem lesz, tehát minden korosztály látogathatja a vásárt, annak teljes idejében.
Várunk mindenkit szeretettel!

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás települései

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A §-ban meghatározott tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. része szerinti szakirányú végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata
 •       B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •        nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 0632370011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3550-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 5.

 

Szécsény Város Hivatalos Weboldala