100 ÉVE TÖRTÉNT!

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM SZÁMOKBAN:

Magyarország elveszítette
területe több mint kétharmadát,
lakossága több mint felét,
gyári munkásainak 43 százalékát,
szántóföldjeinek 61,4 százalékát,
szőlőterületének 37,5 százalékát,
erdeinek 88 százalékát,
szarvasmarha állományának 70 százalékát,
juh állományának 72 százalékát,
széntermelésének 35 százalékát,
vasérctermelésének 85 százalékát,
sókitermelése 100 százalékát,
nemesérc készlete 100 százalékát,
gyáripara 44,1 százalékát.

ÁLDÁS A MAGYARRA

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Babits Mihály

FÖLDET VEGYENEK

Nagyszabású földeladásba kezd a Nemzeti Földügyi Központ. Az értékesítésben érintett Nógrád megye, a Szécsényi Járás és Szécsény is. A földterületeket nyilvános pályázat útján lehet megvásárolni.

 

RÉSZLETEK

 

VARJÚ HELYZET

Tisztelt szécsényi lakosok! 

2020. május 26-án a Bükki Nemzeti Park és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya munkatársaival bejártuk Szécsény azon közterületeit, ahol a vetési varjak fészkelnek és jelenlétük zavarja az ott élőket. A Nemzeti Park szakembere elmondta, hogy ez a jelenség nem egyedi. Szinte a megye valamennyi településéről érkezett hozzájuk megkeresés. A madarak a fészekrakáshoz elsősorban a platán és a nyírfát kedvelik. Az ilyen típusú fák jellemzően a lakott településeken találhatók. A szakember hangsúlyozta, a vetési varjak csak a költés időszakában tartózkodnak a fészkük közelében, amint a fiókák kirepülnek, a „szülők” is elhagyják a fészket. Erre kb. 1-2 héten belül sor kerül és megszűnnek az általuk okozott problémák. Egyébként inkább a mezők, legelők közelében lévő fás ligeteket kedvelik.

A vetési varjú védett faj, az adott területen természetvédelmi oltalom alatt áll. Természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Levadászása, fogva tartása törvénybe ütközik.

A kormányhivatal munkatársaival egyeztetve, arra a megoldásra jutottunk, hogy a madarak fészkelésének a helyét tudjuk csak befolyásolni. A jelenlegi fészkeket meg kell szüntetni, de ugyanannyi fészket kell elhelyezni egy városon kívüli helyen, ahol figyelembe lehet venni a madarak szokásait és szükségleteit.

Ehhez a természetvédelmi hatóság – a Bükki Nemzeti Park előzetes véleménye alapján – ad engedélyt akkor, amikor már a madarak a kicsinyeiket elröptették a fészkükből. Javaslatuk szerint a kérelem beadásának ideje a késő őszi hónapok.

Szécsény, 2020. május 27.

Tisztelettel:

Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző

 

VIZSGÁLATI EREDMÉNY 2019-ES BELTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szécsényi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan megszavazott határozatának megfelelően a 2019-es belterületi útfelújítás műszaki felülvizsgálata megtörtént. Egyes nyilvánosságot kapott véleményekkel szemben a bedolgozott aszfaltmennyiség nemhogy kevesebb az előírtnál, hanem 375 négyzetméterrel több. A vizsgálat 7 helyen talált javítani valót.

  1. Nagy Sándor út 17. szám előtt szükséges 10 m2 aszfaltkivágás, CKT-ból útalap készítés és 5 cm AC11-es aszfaltborítás. (Csőtörés után az útalap nem megfelelően lett helyreállítva)
  2. Zrínyi út 3/A. aszfaltszegély letörés elleni védelme. (Mellé betonozás)
  3. Pintér Sándor út és József Attila út torkolatában aszfalt fedőréteg kivágása és javítása 1 m2-en.
  4. Hársfa úton, Mártírok úton vízelnyelő rácsok eldolgozásánál a rácsok nyithatóságának biztosítása (körbetakarítása)
  5. Bezerédi és Rákóczi út torkolata a Rákóczi út járda nyomvonalán aszfalt kivágása, újra aszfaltozása 15 m2-en.
  6. Katona József út 28. szám előtt (a híd után) aszfaltréteg kivágása, visszabontása, újra dolgozása, új aszfalttal 18 m2-en.
  7. Katona József út 28. szám előtti szennyvíz akna fedlap takarítása, felnyithatósága biztosítása.

A javításokat természetesen elvégeztetjük a kivitelezővel.

Az aszfaltréteg vastagságának ellenőrzését több helyen, jelen vizsgálat alkalmával is elvégezték (útszélén aszfalt és betonváltásnál, aknáknál, padka és aszfaltváltásnál, szegélykövek mellett), és az előírt 4+1 cm vastagságot tartották a kivitelezők. Továbbá az aszfaltozási munkák elvégzésekor is többször ellenőrizték az aszfaltréteg vastagságát. Minden ellenőrzéskor megvolt az előírt vastagság (több esetben akár duplája is).

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Ez tehát a hivatalos, független szakvélemény. Remélem a jószándékú kétkedők számára is az eredmény megnyugtató. Természetesen emellett él a garancia, amennyiben rendellenességet tapasztalnak, kérem jelezzék.

Szécsény, 2020.  május 26.

Stayer László

polgármester

ÓVODAI ELLÁTÁS

Tájékoztatom a tisztelt szécsényi lakosokat, hogy újra indult a bölcsődei és az óvodai ellátás.

Május 25-től már nem ügyeleti rendszerben fogadják az intézmények a gyermekeket.

Az elmúlt hetekben napi jelentést kaptam a gyermeklétszámról az óvodavezetőktől, melyet ezúton is köszönök.

Az ügyeleti rendszerben 7-8 bölcsődésnek 2 csoportban, a Cseperedő Óvodában 1-2 gyermeknek 1 csoportban, míg a Bárkányi Óvodában legkevesebb 10, legtöbb 20 gyermeknek 3-4 csoportban biztosítottuk az ellátást.

A mai napon jelentősen megemelkedtek a létszámok.

A bölcsődében 13 fő 2 csoportban, a Cseperedő oviban 12 fő 1 csoportban, a Bárkányi oviban pedig 57 fő 7 csoportban töltötte meg újra gyerekzsivajjal az épületet.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

A kis barátok biztos nagyon örülnek, hogy újra láthatják egymást.

 

Szécsény, 2020. 05. 25.

 

Stayer László

polgármester

Szécsény Város Hivatalos Weboldala