IDŐSKORÚAK VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY TÁMOGATÁSA

Szécsény Város Önkormányzata 2023. évben is vásárlási utalványt nyújt a Szécsényben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő azon időskorú személy részére, aki ez évben a 70. életévet betölti és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át azaz 171.000 Ft-ot.
E két feltételnek együttesen kell fennállni!
A vásárlási utalvány értéke évente 10.000 Ft.
A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeket 2023. december 8–ig lehet benyújtani!
A határidő elmulasztása jogvesztő!
Nyomtatvány letölthető Szécsény Város honlapjáról, valamint átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal portáján.
A nyugdíj összegét a nyugellátásról szóló összesítő fénymásolatával, valamint a megelőző havi nyugdíjas szelvény vagy bankszámla kivonattal lehet igazolni, mivel a kérelem csak jövedelem igazolással és vagyonnyilatkozattal együtt érvényes!

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

szociális asszisztens

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Szociális étkeztetéssel kapcsolatos asszisztensi feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján.

Munkavégzés helye: Szécsény város közigazgatási területe

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szécsény

Álláshirdető szervezet bemutatása: www.szecseny.hu

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény megállapítása: garantált bérminimum és a besorolás szerinti szociális ágazati összevont pótlék. Próbaidő: 4 hónap.

Jelentkezéseket a munkaugy@szecseny.hu e-mail címre küldhetik önéletrajzzal és motivációs levéllel. Amennyiben kérdés merül fel, hívjon minket bizalommal az alábbi telefonszámon: +3632370199 (210 mellék)

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

– Magyar állampolgárság

– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

– Középfok – szakképzettség, Szociális gondoskodás, m.n.s., Érettségi szociális asszisztens vagy szociális és gyermekvédelmi asszisztens

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 43007

Intézményi iktatószám: 6269-2/2023

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

– kiváló kommunikációs készség

– elkötelezettség, megbízhatóság

– önállóság

– magas szintű problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– motivációs levél

– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

– Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.15. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szecseny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabálymalapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. NOVEMBER 3-IG LEHET PÁLYÁZNI!

FRISSITÉS!!! A Bursa ösztöndíj pályázat beadási határidejét meghosszabbították 2023. november 7-ig.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATA

BURSA SZABÁLYZAT ELBÍRÁLÁS RENDJÉRŐL

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “A”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “B”

PÁLYÁZATI ŰRLAP “A”

PÁLYÁZATI ŰRLAP “B”

LETÖLTHETŐ FORMÁBAN

Szécsény Város Hivatalos Weboldala