KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0326 azonosító számú „Szécsény Város önkormányzata középületek energetikai korszerűsítése” című pályázat

„Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán”

KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0326 azonosító számú „Szécsény Város önkormányzata középületek energetikai korszerűsítése” című pályázat

A Kormány az 1508/2015. (VII.23.) Korm. határozattal módosított 1290/2015. (V.5.) Korm. határozat 1. melléklete alapján „Szécsény Város önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” projektjét, mint kiemelt projektet támogatásra jogosultnak ítélte meg. A támogatás vissza nem térítendő és 100 %-os mértékű. A megítélt támogatás összege bruttó 149.967.074 Ft.  A támogatási szerződés 2015. október 15-én aláírásra került.
A projektben megvalósul az önkormányzat tulajdonát képező, Szécsény Rákóczi út 90. sz. és a Szécsény Kossuth út 4. sz. alatti közoktatási intézmények energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása érdekében az épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, illetve a nyílászárók cseréje.

A pályázat az alábbi projektelemekből áll:

Projektelemek:

Elszámolható költség

nettó [Ft]

Le nem vonható ÁFÁval növelt összeg

Építési kivitelezés          102 400 507

130 084 644

Tervek

3 543 000

   4 499 610

Projekt előkészítés és pr. menedzsment

6 800 000

    8 636 000

Mérnök felügyelet

2 000 000

   2 540 000

Közbeszerzés

  490 000

      622 300

Kötelező tájékoztatási i feladatok ellátása

1 000 000

   1 270 000

Energetikai szakértő

   276 000

      350 520

Műszaki ellenőr

1 574 800

   2 000 000

Összesen:           118 084 307       149 967 074

A támogatási szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. december 15.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala