No Title

2009-től

Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése Szécsényben

Hirdetmény

Eredmény

Vállalkozási szerződés letöltés

Tájékoztató szerződés módosításáról

Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása és akadálymentesítése

Hirdetmény

Hirdetmény módosítása

Eredmény

Vállalkozási szerződés letöltés

Szécsény, Báthory-Bajcsy-Zs-Bem apó utak felújítása

Hirdetmény

Hirdetmény módosítása

Eredmény

Vállalkozási szerződés letöltés

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Képzés, továbbképzés – Szécsény – TÁMOP-3.1.4/08/2

Hirdetmény

Hirdetmény módosítása

Hirdetmény módosítása

Eredmény

Megbízási szerződés letöltés letöltés letöltés letöltés

Tájékoztató szerződés módosításáról

Szécsény történelmi városmag rehabilitációja II. ütemének kivitelezési munkáira

Hirdetmény

Hirdetmény módosítása

Vállalkozási szerződés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása

Szécsény történelmi városmag rehabilitációja II. üteme kiviteli terveinek elkészítése, régészeti feltárása és kivitelezési munkái – 2. rész szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása a Szécsény történelmi városmag rehabilitációja II. ütemének tervezési és kivitelezési munkái – 3. rész tárgyában

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Szerződés módosítás

Tájékoztató szerződés teljesítéséről

Szerződés módosítása

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola- gimnázium és szakközépiskola épületének- nyílászáró cseréje

Hirdetmény

Hirdetmény visszavonása

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola- gimnázium és szakközépiskola épületének- nyílászáró cseréje

Hirdetmény

Eredmény

Szécsény Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet épületének teljes körű kivitelezése

Hirdetmény

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szécsény Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet orvosi eszköz, informatikai berendezés és bútor beszerzése

Hirdetmény

Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában

Hirdetmény

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az Iskolai és tantermi számítástechnikai eszközök és szoftverek szállítása, beüzemelése és használatának oktatása a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztató a KÉ 32346/2010 sz. közbeszerzési eljárással kötött szerződés teljesítéséről

Tanulói laptopok – IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben

Hirdetmény

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a 32347/2010 sz. közbeszerzési eljárással kötött szerződés teljesítéséről

KEOP-2011-4.2.0/A

Vállalkozó kiválasztása

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Nagylóc Rákóczi út 117.sz. alatti Tagintézményi épületének felújítása

Hirdetmény

Villamos energia szállítása Szécsény Város Önkormányzata közvilágítási fogyasztási helyei részére 2012. május 1. – 2013. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, profil elszámolású méretlen villamos-energia szállítási szerződés
keretében

Hirdetmény

Szécsény Város szociális célú városrehabilitációja, projekt előkészítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Civilek Háza felújítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szécsény Város Önkormányzata alternatív energiatermelési technológia kiépítése napelemek és tartozékai felépítésével

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szécsény Város Belvíz elvezetési programja és Szécsény Város közútjainak felújítása, karbantartása

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szécsény Város Start munkaprogramjához kötődő szóródó és speciális árubeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Társadalmi reintegráció Szécsényben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kialakítása Rákóczi út 70., kötőgerendák alá U200-as összeforgatott acélgerendák elhelyezése (kiegészítő építési beruházás)

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szécsény Város Önkormányzata, szervezetfejlesztés, eljárás eredményéről szóló tájékoztató

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szécsény Város Hivatalos Weboldala