2.3 Közszolgáltatások

A közszolgáltatás megnevezése
Hulladékkezelési közszolgáltatás
A közszolgáltatás leírása
Szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése
Az eljárás alapját képező jogszabály(ok)
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018.(II.13.) határozata alapján
A közszolgáltatás végzi

Zöld Híd BIGG Nkft.
Cim: 2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59.

Az igénybevétel rendje
A közszolgáltatási szerződés szerint
A közszolgáltatási díj és az abból adott kedvezmények
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szerint
A közszolgáltatás megnevezése
Hulladékkezelési közszolgáltatás
A közszolgáltatás leírása
Folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése, szennyvíz szippantás
Az eljárás alapját képező jogszabály(ok)
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 17/2003.(IX.30.) önkormányzati rendelete
A közszolgáltatás végzi
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Székhelye: Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Tel.: 48 / 514-500
Fax: 48 / 514-582
E-mail: info@ervzrt.hu
Központi hibabejelentés
0-tól 24 óráig:
48/514-550
Az igénybevétel rendje
A közszolgáltatási szerződés szerint
A közszolgáltatási díj és az abból adott kedvezmények
A 17/2003.(IX.30.) önkormányzati rendelet szerint
A közszolgáltatás megnevezése
Ivóvíz ellátása
A közszolgáltatás leírása
vízszolgáltatás
Az eljárás alapját képező jogszabály(ok)
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
A közszolgáltatás végzi
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Székhelye: Kazincbarcika, Tardonai út 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@ervzrt.hu
Központi hibabejelentés
0-tól 24 óráig:
+(80) 22-42-42; +(48) 81-42-42
Az igénybevétel rendje
Közszolgáltatási szerződés szerint
A közszolgáltatási díj és az abból adott kedvezmények
2011. évi CCIX. törvény 65. § (1) A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

2011. évi jelentés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3/A.§ (1) bekezdése alapján  letöltés

Szécsény Város Hivatalos Weboldala