100 ÉVE TÖRTÉNT!

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM SZÁMOKBAN:

Magyarország elveszítette
területe több mint kétharmadát,
lakossága több mint felét,
gyári munkásainak 43 százalékát,
szántóföldjeinek 61,4 százalékát,
szőlőterületének 37,5 százalékát,
erdeinek 88 százalékát,
szarvasmarha állományának 70 százalékát,
juh állományának 72 százalékát,
széntermelésének 35 százalékát,
vasérctermelésének 85 százalékát,
sókitermelése 100 százalékát,
nemesérc készlete 100 százalékát,
gyáripara 44,1 százalékát.

ÁLDÁS A MAGYARRA

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Babits Mihály